Tulisan Berjalan

Selamat Datang Kafilah MTQ III Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2012 di Kecamatan Trienggadeng

Minggu, 27 Mei 2012

Kisi-Kisi (Gambaran Umum) Soal Fahmil Quran

A.  Kandungan al-Quran
 1. Ayat-ayat tentang pola kehidupan sehari-hari
 2. Anjuran perdamaian
 3. Larangan kikir
 4. Ayat-ayat tentang lingkungan hidup
 5. Ayat-ayat tentang sifat-sifat mahmudah dan mazmumah
 6. Ayat-ayat tentang sosial kemasyarakatan
 7. Ayat-ayat tentang politik
 8. Ayat tentang ekonomi
 9. Ayat tentang seni budaya mana yang boleh mana yang tidak boleh
 10. Makna surat dalam al-Quran
 11. Menerjemahkan ayat
 12. Melanjutkan ayat

B.  Ulumul Quran
 1. Asbabun Nuzul ayat-ayat ahkam
 2. Nasikh wa Mansukh
 3. Qira`ah sab’ah
 4. Berbagai bentuk diturunkannya ayat al-Quran beserta dalilnya
 5. Muhkam wal Mutasyabih

C.  Tauhid
 1. Sifat-sifat yang wajib dan mustahil
 2. Ayat-ayat tentang sifat wajib dan mustahil
 3. Ayat-ayat tentang sunnatullah
 4. Ayat-ayat tentang keimanan
 5. Asmaul Husna
 6. Berbagai perbedaan di dalam ilmu Kalam 

D.  Sejarah Kebudayaan Islam
 1. Kebudayaan jahiliyah
 2. Sejarah Nabi waktu kecil
 3. Sejarah Nabi-nabi yang 25
 4. Sirah Nabawiyah
 5. Masa khulafaurrasyidin
 6. Sejarah Islam masa Bani Umayyah
 7. Sejarah Islam masa Abbasyiah
 8. Sejarah Islam Dinasti Bani Fathimiyah
 9. Sejarah Islam Turki Usmani
 10. Dinasti Mameluk
 11. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti di atas
 12. Nama-nama sultan yang populer dengan kepemimpinannya.

E.  Tajwid
 1. Hukum Nun mati dan Mim Mati
 2. Qalqalah
 3. Sifatul Huruf
 4. Ahkamul mad wal waqaf

 
F.  Hadits
 1. Hadits-hadits yang masyhur
 2. Hadits-hadits tentang ahwalus syakhsiyyah
 3. Hadits Arba’in
 4. Hadits-hadits tentang fiqh
 5. Ulumul Hadits

G.  Kisah-kisah 
 1. Kisah-kisah para Nabi
 2. Kisah sahabat
 3. Kisah-kisah pemimpin yang saleh

H.  Mawarits
 1. Zawil furud cara pembagian dan ayat-ayatnya
 2. Ashabah dan pembagiannya serta cara membaginya
 3. Aul
 4. Masalah gharawain
 5. Musyarakah

I.  Bahasa Arab
 1. Menerjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab
 2. Menyebutkan asbabun nuzul dalam bahasa Arab
 3. Menjawab pertanyaan dalam bahasa Arab yang menyangkut kandungan al-Quran dalam bahasa Arab

J.  Bahasa Inggeris
 1. Menerjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggeris
 2. Menyebutkan asbabun nuzul dalam bahasa Inggeris
 3. Menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris yang menyangkut kandungan al-Quran  dalam bahasa Inggeris

K.  Menafsirkan kata-kata mufradat dalam al-Quran khususnya yang terdapat di dalam
     juz Amma

L.  Do’a-do’a para nabi di dalam al-Quran yang menyangkut suatu kejadian

M.  Fiqh dan ilmu ushul fiqh
 1. Pengertian fiqh dan ushul fiqh
 2. Perbedaan antara fiqh dan ushul fiqh
 3. Metode ijtihad dan pengertian masing-masing
 4. Ijma’ dan qiyas beserta ketentuan masing-masing
   
N.  Perkembangan Islam Kekinian
 1. Tokoh-tokoh Islam kontemporer
 2. Tokoh Islam yang mendapat hadiah nobel
 3. Perkembangan pengetahuan oleh tokoh-tokoh Islam
 4. Para pemimpin Islam yang berpengaruh masa sekarang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar